Ký hiệuK
Tên LatinKalium
Số hiệu nguyên tử19
Chu kỳ4
Nhóm nguyên tốKim loại kiềm
Nguyên tử khối tương đối39,0983
NhómI.A
Độ âm điện
0,9
Số oxi hóa
1
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Khối lượng riêng [g/cm3]
0,862
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
93,65
Nhiệt độ sôi [°C]
760
Điểm tới hạn [°C]
1950
Áp suất tới hạn [MPa]
16
Bán kính nguyên tử [pm]
243
Bán kính cộng hóa trị [pm]
196
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
102,5
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,757
Thời điểm khám phá
1807
Độ cứng [Thang đo Mohs]
0,5
Độ cứng theo thang đo Brinell [MPa]
0,363
Điện dẫn suất [S m-1]
1,64 · 107
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
4,3407
Năng lượng ion hóa bậc 2 [eV]
31,625
Năng lượng ion hóa bậc 3 [eV]
45,72
Đồng vị bền
3
Đồng vị không bền
8