සංකේතයY
ලතින් නමYttrium
පරමාණුක අංකය39
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය88,90585
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
4,472
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1522
තාපාංකය [°C]
3200
පරමාණුක අරය [pm]
212
සහසංයුජ අරය [pm]
162
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
17,2
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,3
සොයාගැනීම
1794
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
589
යං මාපාංකය [GPa]
64
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,8 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
26
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,217
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
12,24
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
20,52
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
20