සංකේතයYb
ලතින් නමYtterbium
පරමාණුක අංකය70
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය173,04
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,1
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d0 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
6,97
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
819
තාපාංකය [°C]
1194
පරමාණුක අරය [pm]
222
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
34,9
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,155
සොයාගැනීම
1878
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
206
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
343
යං මාපාංකය [GPa]
24
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
3,6 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
9,9
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,2542
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
12,188
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
25,03
ස්ථාවර සමස්ථානික
7
අස්ථායී සමස්ථානික
9