සංකේතයXe
ලතින් නමXenon
පරමාණුක අංකය54
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඋච්ච වායූන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය131,29
කාණ්ඩය​VIII.A
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4, 6, 8
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,0058671
අවස්ථාව​
වායු
ද්‍රවාංකය [°C]
-111,82
තාපාංකය [°C]
-108,12
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
16,62
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
5,841
පරමාණුක අරය [pm]
108
සහසංයුජ අරය [pm]
130
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,00569
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,158
සොයාගැනීම
1898
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
12,1299
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
21,21
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
32,1
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
22