සංකේතයTm
ලතින් නමThulium
පරමාණුක අංකය69
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය168,93421
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 5d0 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
9,318
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1545
තාපාංකය [°C]
1947
පරමාණුක අරය [pm]
222
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
16,8
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,16
සොයාගැනීම
1879
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
520
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
471
යං මාපාංකය [GPa]
74
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,4 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
31
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,1843
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
12,054
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
26,367
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
17