සංකේතයTb
ලතින් නමTerbium
පරමාණුක අංකය65
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය158,92534
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
3, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f9 5d0 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
8,253
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1360
තාපාංකය [°C]
3123
පරමාණුක අරය [pm]
225
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
11,1
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,18
සොයාගැනීම
1843
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
863
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
677
යං මාපාංකය [GPa]
56
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
8,3 · 105
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
22
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,8639
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
11,525
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
21,91
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
23