සංකේතයTs
ලතින් නමTennessine
පරමාණුක අංකය117
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයහැලජන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය294
කාණ්ඩය​VII.A
ඔක්සිකරණ අංක
1, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
5f14 6d10 7s2 7p5
අවස්ථාව​
ඝණ
සොයාගැනීම
2010
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
2