සංකේතයTc
ලතින් නමTecnetium
පරමාණුක අංකය43
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය98,9063
කාණ්ඩය​VII.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,9
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4, 7
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
11,56
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
2150
තාපාංකය [°C]
4880
පරමාණුක අරය [pm]
183
සහසංයුජ අරය [pm]
156
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
50,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,24
සොයාගැනීම
1937
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
5 · 106
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
7,28
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
15,26
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
29,54
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
22