සංකේතයSc
ලතින් නමScandium
පරමාණුක අංකය21
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය44,955910
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,3
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
2,989
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1541
තාපාංකය [°C]
2750
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
15,8
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,568
සොයාගැනීම
1876
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
750
යං මාපාංකය [GPa]
74
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,8 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
29
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,5614
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
12,8
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
24,76
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
14