සංකේතයRg
ලතින් නමRoentgenium
පරමාණුක අංකය111
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය281
කාණ්ඩය​I.B
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
5f14 6d9 7s2
අවස්ථාව​
ඝණ
සොයාගැනීම
1994
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
5