සංකේතයRn
ලතින් නමRadon
පරමාණුක අංකය86
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඋච්ච වායූන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය222,0176
කාණ්ඩය​VIII.A
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,00919
අවස්ථාව​
වායු
ද්‍රවාංකය [°C]
-71
තාපාංකය [°C]
-61,8
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
104
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
6,28
පරමාණුක අරය [pm]
120
සහසංයුජ අරය [pm]
145
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,00364
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,094
සොයාගැනීම
1900
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,7485
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
20