සංකේතයRa
ලතින් නමRadium
පරමාණුක අංකය88
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාරීය පාංශු ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය226,0254
කාණ්ඩය​II.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
0,9
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
5,5
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
700
තාපාංකය [°C]
1140
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
18,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,094
සොයාගැනීම
1898
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
106
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,2789
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,148
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
16