සංකේතයPa
ලතින් නමProtaktinium
පරමාණුක අංකය91
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය231,0359
කාණ්ඩය​V.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,5
ඔක්සිකරණ අංක
4, 5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f2 6d1 7s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
15,37
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1550
තාපාංකය [°C]
4225
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
47
සොයාගැනීම
1917
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,89
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
13