සංකේතයPm
ලතින් නමPromethium
පරමාණුක අංකය61
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය146,9151
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f5 5d0 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,23
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1168
තාපාංකය [°C]
2460
පරමාණුක අරය [pm]
205
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
17,9
සොයාගැනීම
1945
යං මාපාංකය [GPa]
46
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,3 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
18
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,55
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,903
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
22,283
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
14