සංකේතයPr
ලතින් නමPraseodymium
පරමාණුක අංකය59
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය140,90765
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
3, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f3 5d0 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
6,773
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
931
තාපාංකය [°C]
3212
පරමාණුක අරය [pm]
247
සහසංයුජ අරය [pm]
164
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
12,5
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,193
සොයාගැනීම
1885
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
400
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
481
යං මාපාංකය [GPa]
37
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,4 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
15
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,464
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,551
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
21,62
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
14