සංකේතයPo
ලතින් නමPolonium
පරමාණුක අංකය84
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය208,9824
කාණ්ඩය​VI.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,0
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4, 6
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
ඝණත්වය​ [g/cm3]
9,3
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
254
තාපාංකය [°C]
962
පරමාණුක අරය [pm]
135
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
20
සොයාගැනීම
1898
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
8,4167
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
33