සංකේතයP
ලතින් නමPhosphorus
පරමාණුක අංකය15
ආවර්තය​3
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅලෝහමය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය30,973762
කාණ්ඩය​V.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,1
ඔක්සිකරණ අංක
-3, 3, 5
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
ඝණත්වය​ [g/cm3]
1,83
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
44,1
තාපාංකය [°C]
280
පරමාණුක අරය [pm]
98
සහසංයුජ අරය [pm]
106
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,235
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,769
සොයාගැනීම
1669
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1 · 107
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,4867
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
19,725
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
30,18
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
6