සංකේතයOg
ලතින් නමOganesson
පරමාණුක අංකය118
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඋච්ච වායූන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය294
කාණ්ඩය​VIII.A
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
5f14 6d10 7s2 7p6
අවස්ථාව​
ඝණ
සොයාගැනීම
2002
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
1