සංකේතයNp
ලතින් නමNeptunium
පරමාණුක අංකය93
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය237,0482
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,3
ඔක්සිකරණ අංක
3, 4, 5, 6, 7
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f4 6d1 7s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
20,25
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
640
තාපාංකය [°C]
3900
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
6,3
සොයාගැනීම
1940
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
8,3 · 105
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,2657
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
15