සංකේතයNe
ලතින් නමNeon
පරමාණුක අංකය10
ආවර්තය​2
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඋච්ච වායූන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය20,1797
කාණ්ඩය​VIII.A
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,0008999
අවස්ථාව​
වායු
ද්‍රවාංකය [°C]
-248,67
තාපාංකය [°C]
-246,048
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
-228,75
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
2,76
පරමාණුක අරය [pm]
38
සහසංයුජ අරය [pm]
69
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,0493
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
1,03
සොයාගැනීම
1898
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
21,5645
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
40,962
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
63,45
ස්ථාවර සමස්ථානික
3
අස්ථායී සමස්ථානික
5