සංකේතයNd
ලතින් නමNeodymium
පරමාණුක අංකය60
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය144,24
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4 5d0 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,003
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1021
තාපාංකය [°C]
3068
පරමාණුක අරය [pm]
206
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
16,5
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,19
සොයාගැනීම
1885
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
343
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
265
යං මාපාංකය [GPa]
41
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,6 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
16
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,525
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,727
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
22,076
ස්ථාවර සමස්ථානික
7
අස්ථායී සමස්ථානික
10