සංකේතයMc
ලතින් නමMoscovium
පරමාණුක අංකය115
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය289
කාණ්ඩය​V.A
ඔක්සිකරණ අංක
1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
5f14 6d10 7s2 7p3
අවස්ථාව​
ඝණ
සොයාගැනීම
2003
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
2