සංකේතයLu
ලතින් නමLutecium
පරමාණුක අංකය71
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය174,967
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d1 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
9,842
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1663
තාපාංකය [°C]
3395
පරමාණුක අරය [pm]
217
සහසංයුජ අරය [pm]
160
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
16,4
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,15
සොයාගැනීම
1907
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
1160
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
893
යං මාපාංකය [GPa]
69
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,8 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
27
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,4259
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
13,888
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
20,957
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
21