සංකේතයLv
ලතින් නමLivermorium
පරමාණුක අංකය116
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය293
කාණ්ඩය​VI.A
ඔක්සිකරණ අංක
-2, 2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
5f14 6d10 7s2 7p4
අවස්ථාව​
ඝණ
සොයාගැනීම
2000
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
4