සංකේතයLr
ලතින් නමLawrencium
පරමාණුක අංකය103
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය260,1053
කාණ්ඩය​III.B
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d1 7s2
අවස්ථාව​
ඝණ
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
10
සොයාගැනීම
1961
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
2