සංකේතයKr
ලතින් නමKrypton
පරමාණුක අංකය36
ආවර්තය​4
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඋච්ච වායූන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය83,8
කාණ්ඩය​VIII.A
ඔක්සිකරණ අංක
2, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,0037493
අවස්ථාව​
වායු
ද්‍රවාංකය [°C]
-157,10
තාපාංකය [°C]
-152,30
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
-63,74
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
5,5
පරමාණුක අරය [pm]
88
සහසංයුජ අරය [pm]
110
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,00949
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,248
සොයාගැනීම
1898
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
13,9996
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
24,359
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
36,95
ස්ථාවර සමස්ථානික
6
අස්ථායී සමස්ථානික
17