සංකේතයI
ලතින් නමIodium
පරමාණුක අංකය53
ආවර්තය​5
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයහැලජන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය126,90447
කාණ්ඩය​VII.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,5
ඔක්සිකරණ අංක
-1, 1, 3, 5, 7
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
ඝණත්වය​ [g/cm3]
4,93
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
113,5
තාපාංකය [°C]
184,35
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
546
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
11,7
පරමාණුක අරය [pm]
115
සහසංයුජ අරය [pm]
133
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,449
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,145
සොයාගැනීම
1811
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1 · 10-7
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,4513
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
19,131
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
33,0
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
23