සංකේතයHo
ලතින් නමHolmium
පරමාණුක අංකය67
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය164,93032
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,2
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f11 5d0 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
8,8
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1474
තාපාංකය [°C]
2695
පරමාණුක අරය [pm]
175
සහසංයුජ අරය [pm]
192
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
16,2
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,165
සොයාගැනීම
1879
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
481
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
746
යං මාපාංකය [GPa]
65
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,1 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
26
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,0216
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
11,805
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
22,843
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
28