සංකේතයHe
ලතින් නමHelium
පරමාණුක අංකය2
ආවර්තය​1
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඋච්ච වායූන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය4,002602
කාණ්ඩය​VIII.A
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,0001785
අවස්ථාව​
වායු
ද්‍රවාංකය [°C]
-272,12
තාපාංකය [°C]
-266,934
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
-267,96
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
0,227
පරමාණුක අරය [pm]
31
සහසංයුජ අරය [pm]
32
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,152
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
5,193
සොයාගැනීම
1868
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
2