සංකේතයGd
ලතින් නමGadolinium
පරමාණුක අංකය64
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය157,25
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,1
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d1 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
7,9
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1311
තාපාංකය [°C]
3266
පරමාණුක අරය [pm]
233
සහසංයුජ අරය [pm]
196
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
10,6
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,236
සොයාගැනීම
1880
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
570
බ්‍රිනෙල් දෘඩතාව [MPa]
180
යං මාපාංකය [GPa]
55
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
7,7 · 105
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
22
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,15
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
12,095
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
20,635
ස්ථාවර සමස්ථානික
7
අස්ථායී සමස්ථානික
11