සංකේතයFr
ලතින් නමFrancium
පරමාණුක අංකය87
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයක්ෂාර ලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය223,019
කාණ්ඩය​I.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
0,7
ඔක්සිකරණ අංක
1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s1
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
27
තාපාංකය [°C]
677
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
15
සොයාගැනීම
1939
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
21