සංකේතයF
ලතින් නමFluorum
පරමාණුක අංකය9
ආවර්තය​2
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයහැලජන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය18,9984032
කාණ්ඩය​VII.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
4,0
ඔක්සිකරණ අංක
-1
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p5
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,001696
අවස්ථාව​
වායු
ද්‍රවාංකය [°C]
-219,62
තාපාංකය [°C]
-188,14
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
-129,02
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
5,172
පරමාණුක අරය [pm]
42
සහසංයුජ අරය [pm]
71
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,0279
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,824
සොයාගැනීම
1886
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
17,4228
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
34,97
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
62,707
ස්ථාවර සමස්ථානික
1
අස්ථායී සමස්ථානික
5