සංකේතයFl
ලතින් නමFlerovium
පරමාණුක අංකය114
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයලෝහ
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය289
කාණ්ඩය​IV.A
ඔක්සිකරණ අංක
2
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
5f14 6d10 7s2 7p2
අවස්ථාව​
ඝණ
සොයාගැනීම
1999
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
5