සංකේතයFm
ලතින් නමFermium
පරමාණුක අංකය100
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය257,0951
කාණ්ඩය​III.B
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f12 6d0 7s2
අවස්ථාව​
ඝණ
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
10
සොයාගැනීම
1954
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,5
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
10