සංකේතයEu
ලතින් නමEuropium
පරමාණුක අංකය63
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය151,965
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,0
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d0 6s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
5,243
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
822
තාපාංකය [°C]
1597
පරමාණුක අරය [pm]
231
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
13,9
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,182
සොයාගැනීම
1896
විකර්ස් දෘඩතාවය [MPa]
167
යං මාපාංකය [GPa]
18
විද්‍යුත් සන්නායකතාව [S m-1]
1,1 · 106
ෂියර් මාපාංකය [GPa]
7,9
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,6704
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
11,245
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
24,926
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
19