සංකේතයDs
ලතින් නමDarmstadtium
පරමාණුක අංකය110
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය281
කාණ්ඩය​VII.B
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
5f14 6d8 7s2
අවස්ථාව​
ඝණ
සොයාගැනීම
1994
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
6