සංකේතයCn
ලතින් නමCopernicium
පරමාණුක අංකය112
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය285
කාණ්ඩය​II.B
ඔක්සිකරණ අංක
4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
5f14 6d10 7s2
අවස්ථාව​
නොදන්නා
සොයාගැනීම
1996
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
5