සංකේතයCl
ලතින් නමChlorum
පරමාණුක අංකය17
ආවර්තය​3
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයහැලජන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය35,4527
කාණ්ඩය​VII.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
3,0
ඔක්සිකරණ අංක
-1, 1, 3, 4, 5, 6, 7
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,003214
අවස්ථාව​
වායු
ද්‍රවාංකය [°C]
-100,98
තාපාංකය [°C]
-34,6
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
143,75
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
7,991
පරමාණුක අරය [pm]
42
සහසංයුජ අරය [pm]
71
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,0089
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,48
සොයාගැනීම
1774
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
12,9676
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
23,81
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
39,611
ස්ථාවර සමස්ථානික
2
අස්ථායී සමස්ථානික
9