සංකේතයCf
ලතින් නමCalifornium
පරමාණුක අංකය98
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඅභ්‍යන්තර සංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය251,0796
කාණ්ඩය​III.B
ඔක්සිකරණ අංක
2, 3, 4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f10 6d0 7s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
14
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
900
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
10
සොයාගැනීම
1950
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
6,3
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
12