සංකේතයAt
ලතින් නමAstatum
පරමාණුක අංකය85
ආවර්තය​6
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයහැලජන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය209,9871
කාණ්ඩය​VII.A
විද්‍යුත් ඍණතාව
2,2
ඔක්සිකරණ අංක
-1, 1, 3, 5, 7
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
302
තාපාංකය [°C]
330
පරමාණුක අරය [pm]
127
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
1,7
සොයාගැනීම
1940
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
9,5
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
21