සංකේතයAr
ලතින් නමArgon
පරමාණුක අංකය18
ආවර්තය​3
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයඋච්ච වායූන්
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය39,948
කාණ්ඩය​VIII.A
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
ඝණත්වය​ [g/cm3]
0,0017838
අවස්ථාව​
වායු
ද්‍රවාංකය [°C]
-189,4
තාපාංකය [°C]
-185,87
අවධ් ලක්‍ෂය​ [°C]
-86,28
අවධ් පීඩනය​ [MPa]
4,988
පරමාණුක අරය [pm]
71
සහසංයුජ අරය [pm]
97
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
0,0177
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,52
සොයාගැනීම
1894
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
15,7596
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
27,629
තෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
40,74
ස්ථාවර සමස්ථානික
3
අස්ථායී සමස්ථානික
5