සංකේතයAc
ලතින් නමActinium
පරමාණුක අංකය89
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය227,0278
කාණ්ඩය​III.B
විද්‍යුත් ඍණතාව
1,1
ඔක්සිකරණ අංක
3
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2
ඝණත්වය​ [g/cm3]
10,07
අවස්ථාව​
ඝණ
ද්‍රවාංකය [°C]
1050
තාපාංකය [°C]
3200
පරමාණුක අරය [pm]
195
තාප සන්නායකතාව [W m-1K-1]
12
තාප ධාරිතාව [J K-1g-1]
0,12
සොයාගැනීම
1899
පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
5,17
දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය [eV]
10,148
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
11