Ký hiệuTs
Tên LatinTennessine
Số hiệu nguyên tử117
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốHalogens
Nguyên tử khối tương đối294
NhómVII.A
Số oxi hóa
1, 3
Cấu hình điện tử
5f14 6d10 7s2 7p5
Trạng thái
Rắn
Thời điểm khám phá
2010
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
2