Ký hiệuSc
Tên LatinScandium
Số hiệu nguyên tử21
Chu kỳ4
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối44,955910
NhómIII.B
Độ âm điện
1,3
Số oxi hóa
3
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Khối lượng riêng [g/cm3]
2,989
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
1541
Nhiệt độ sôi [°C]
2750
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
15,8
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,568
Thời điểm khám phá
1876
Độ cứng theo thang đo Brinell [MPa]
750
Mô đun Young [GPa]
74
Điện dẫn suất [S m-1]
1,8 · 106
Mô đun cắt [GPa]
29
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
6,5614
Năng lượng ion hóa bậc 2 [eV]
12,8
Năng lượng ion hóa bậc 3 [eV]
24,76
Đồng vị bền
1
Đồng vị không bền
14