Ký hiệuRg
Tên LatinRoentgenium
Số hiệu nguyên tử111
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối281
NhómI.B
Số oxi hóa
3
Cấu hình điện tử
5f14 6d9 7s2
Trạng thái
Rắn
Thời điểm khám phá
1994
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
5