Ký hiệuOg
Tên LatinOganesson
Số hiệu nguyên tử118
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKhí hiếm
Nguyên tử khối tương đối294
NhómVIII.A
Số oxi hóa
2, 4
Cấu hình điện tử
5f14 6d10 7s2 7p6
Trạng thái
Rắn
Thời điểm khám phá
2002
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
1