Ký hiệuNh
Tên LatinNihonium
Số hiệu nguyên tử113
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại
Nguyên tử khối tương đối286
NhómIII.A
Số oxi hóa
1
Cấu hình điện tử
5f14 6d10 7s2 7p1
Trạng thái
Rắn
Thời điểm khám phá
2003
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
4