Ký hiệuMc
Tên LatinMoscovium
Số hiệu nguyên tử115
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại
Nguyên tử khối tương đối289
NhómV.A
Số oxi hóa
1
Cấu hình điện tử
5f14 6d10 7s2 7p3
Trạng thái
Rắn
Thời điểm khám phá
2003
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
2