Ký hiệuLv
Tên LatinLivermorium
Số hiệu nguyên tử116
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại
Nguyên tử khối tương đối293
NhómVI.A
Số oxi hóa
-2, 2
Cấu hình điện tử
5f14 6d10 7s2 7p4
Trạng thái
Rắn
Thời điểm khám phá
2000
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
4