Ký hiệuI
Tên LatinIodium
Số hiệu nguyên tử53
Chu kỳ5
Nhóm nguyên tốHalogens
Nguyên tử khối tương đối126,90447
NhómVII.A
Độ âm điện
2,5
Số oxi hóa
-1, 1, 3, 5, 7
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
Khối lượng riêng [g/cm3]
4,93
Trạng thái
Rắn
Nhiệt độ nóng chảy [°C]
113,5
Nhiệt độ sôi [°C]
184,35
Điểm tới hạn [°C]
546
Áp suất tới hạn [MPa]
11,7
Bán kính nguyên tử [pm]
115
Bán kính cộng hóa trị [pm]
133
Độ dẫn điện [W m-1K-1]
0,449
Nhiệt dung riêng [J K-1g-1]
0,145
Thời điểm khám phá
1811
Điện dẫn suất [S m-1]
1 · 10-7
Năng lượng ion hóa bậc 1 [eV]
10,4513
Năng lượng ion hóa bậc 2 [eV]
19,131
Năng lượng ion hóa bậc 3 [eV]
33,0
Đồng vị bền
1
Đồng vị không bền
23